Onderwijsinterventie Burgemeester Harmsmaschool Gorredijk

In het kader van ‘Leefbaarheid’ heeft Stichting Nieuw Onderwijs, in samenwerking met innovator Jaap Koen Bijma een onderwijsinterventie uitgevoerd op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. Deze vmbo-school is een éénpitter en staat in een krimpregio. Verbinding met de regio is daarom van wezenlijk belang.

We hebben in overleg met de directie en ondersteund door de Provinsje Fryslân een bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd, met als doel het ophalen van vragen die niet door het huidige onderwijssysteem opgelost kunnen worden. Deze vragen kunnen voor de BHS dienen als richting voor een schoolinnovatie en provinciaal als legitimatie voor een herziening van het huidige onderwijssysteem.

Andere berichten

Blogs

Tienertoer sessie 2

STEL JE BENT Leraar PO/VO Projectleider of werkgroeplid Bestuurder of schooldirecteur Leerling of ouder/verzorger Beleidsmedewerker Wethouder of gemeenteambtenaar EN JE WILT EEN 10-14 INITIATIEF STARTEN,

Lees verder »
Blogs

Tienertoer sessie 1

STEL JE BENT   Leraar PO/VO Projectleider of werkgroeplid Bestuurder of schooldirecteur Leerling of ouder/verzorger Beleidsmedewerker Wethouder of gemeenteambtenaar EN JE WILT EEN 10-14 INITIATIEF

Lees verder »