Wake-up call!

Initiatieven zoals het ‘TechnoLab’, ‘On Stage’ en ‘Techniek voor jongeren’ zijn super leuk en ook zeker leerzaam. Kinderen kunnen hierdoor enthousiast worden over technische beroepen. Toch zullen deze initiatieven het grote tekort aan gekwalificeerd personeel in de technische sector niet oplossen.

Als oorzaak van dit grote tekort zie ik het onderwijs uit lesmethodes waarin kinderen te weinig worden uitgedaagd. Leraren volgen de onderwerpen uit de lesmethodes en de opgedane kennis en vaardigheden worden per vak getoetst. Er wordt niet veel vakoverstijgend gewerkt. De leerstof wordt te weinig verbonden aan de realiteit en de ontwikkelingen buiten de school.

Naast het aanleren van kennis, zouden kinderen vaardigheden moeten aanleren om de toekomstige banen in de snel veranderende wereld aan te kunnen: kritisch, creatief en probleemoplossend kunnen denken; zich kunnen aanpassen; initiatieven nemen en ondernemend zijn; toegang hebben tot informatie en kunnen analyseren; nieuwsgierig zijn en verbeeldingskracht hebben. De ontwikkeling van o.a. deze vaardigheden kan bevorderd worden door levensecht en betekenisvol leren.

Dat te weinig jongeren kiezen voor een technische richting, komt doordat hun beeld van technische beroepen niet klopt met de werkelijkheid en met alle mogelijkheden die er zijn. Ze hebben niet mogen meelopen bij verschillende bedrijven. Ze hebben geen of te weinig enthousiaste voorbeelden gezien van studenten en mensen die in de technische sector leren en werken. Kinderen moeten veel leren op school, maar leren te weinig waarvoor ze die kennis en vaardigheden kunnen gebruiken.

Voordat kinderen een keuze maken voor een middelbare school, een profiel op het voortgezet onderwijs of een vervolgopleiding, krijgen ze een minimale gelegenheid om zich te oriënteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een doe-dag of korte meeloopstage. Deze oriëntatie zou al jaren eerder moeten beginnen en veel uitgebreider moeten plaatsvinden.

Op de basisschool zouden kinderen al input moeten krijgen over het leven buiten de school, van mensen uit de techniek, maar natuurlijk ook uit andere sectoren. Kinderen zouden met grote regelmaat, aansluitend op onderwerpen waar op school aan wordt gewerkt, moeten kunnen ervaren wat verschillende beroepen inhouden. Dit kan bijvoorbeeld door een bedrijfsbezoek of doordat er iemand uit het bedrijfsleven op school op bezoek komt. Door de opgedane kennis en ervaring wordt het leren betekenisvoller. Dit verrijkt het onderwijs enorm!

Ik ben benieuwd welke beweging wij kunnen veroorzaken door mensen uit het onderwijs de volgende vragen te stellen: Wil je dat het onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven en de maatschappij? Welke initiatieven wil je zelf hierin nemen? Hoeveel ruimte om te ontdekken wil je geven aan kinderen?

Daag elkaar uit om te denken en te handelen vanuit mogelijkheden. Laten we de wereld binnen en buiten de school met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen we het grote tekort aan gekwalificeerd personeel in de technische sector terugdringen.

Tijd voor een wake-up call!

– Belle Dijkstra

Andere berichten

Blogs

Tienertoer sessie 2

STEL JE BENT Leraar PO/VO Projectleider of werkgroeplid Bestuurder of schooldirecteur Leerling of ouder/verzorger Beleidsmedewerker Wethouder of gemeenteambtenaar EN JE WILT EEN 10-14 INITIATIEF STARTEN,

Lees verder »
Blogs

Tienertoer sessie 1

STEL JE BENT   Leraar PO/VO Projectleider of werkgroeplid Bestuurder of schooldirecteur Leerling of ouder/verzorger Beleidsmedewerker Wethouder of gemeenteambtenaar EN JE WILT EEN 10-14 INITIATIEF

Lees verder »